Erhvervsakademi Sjælland modtog Rengøringsprisen 2017

Med nogen forsinkelse blev Rengøringsprisen 2017 overrakt til rette ejer, nemlig Akademi Uddannelsen Hygiejne- og Rengøringsteknik ved Erhvervsakademi Sjælland. Årsagen til forsinkelsen skyldtes slet og ret, at Erhvervsakademiet på tidspunktet for uddelingen under messen, netop havde forladt messeområdet, ganske uvidende om den forestående overrækkelse.

Men bedre sent end aldrig. Onsdag den 9. november 2017, altså godt en måned efter Dansk Rengøringsmesse 2017, blev overrækkelsen foretaget ved et Netværksmøde hos FORCE Technology i Brøndby.

Ved overrækkelsen deltog Lektor, Cand. brom Birgitte Sterup Hansen, som er ansvarlig for AU Hygiejne- og Rengøringsteknik samt Uddannelseschef Anders Kold og Erhvervsakademiets presseafdeling. Desuden var rengøringsvirksomheden FoodSafe A/S ved Teknisk Direktør Kim Petersen og fjerkræslagteriet HKScan Denmark A/S (tidligere Rose Poultry) ved Rengøringsleder Knud Sønderriis til stede, idet en del af begrundelsen for modtagelsen af prisen er et projekt som Erhvervsakademiet har udviklet sammen med de to virksomheder.

Læs hele begrundelsen her –>

Læs mere om AU Hygiejne og Rengøringsteknik på EASJ.dk –>

Skriv en kommentar