artikel

ældrepleje og hjemmehjælp

Ældrepleje og hjemmehjælp

Døgnomsorg for ældre og handicappede personer.? Som samfund har vi altid stolet på at det var famillien, som der ydede støtte samt hjælp til ældre forældre og syge, bedsteforældre og handicappede børn, der desværre ikke var i stand til at fungere selvstændigt. Døgn pleje for seniorer eller pasning af mennesker med handicap er nu et mere multi dimensionel og krævende job  end der var tidligere.

Der er heldigvis stadig flere former for tilbud til ældre og handicappede folk. Så, hvis du har brug for 24 timers pleje til en ældre eller syg eller pleje af en borger med handicap, kan du vælge mellem mange forskellige former for kommunale eller private tilbud.

Hjemmehocpice, plejehjem, stationerhocpice, rehabiliterings, hjemmepleje centre osv Disse tjenesteydere eller tilbud sikrer borgere i forskellige alder, i forbindelse med deres helbredsproblemer. Alt for at sikre en bedre livskvalitet. De fleste af ydelserne er finansieret af den nationale sygekasse med mindre man bevidst vælger at ansætte en privat hjemmehjælp som fx. Supplement til den offentlige hjemmehjælp.

Alle de forskellige former for pleje omfatter hjælp til mennesker med basale livsbehov så som:

hjælp til bad, hjælp til påklædning, hjælp til spisning, hjælp til toilete besøg, hjælp til at komme ind og ud af sengen, indkøbstur, rengøring, hjælp til medicin, læge besøg osv. Ud over primærpleje er der også ofte behov for andre aktiviteter som man aftaler løbende. Som regl omfatter hjælpen personer med medfødte handicap, sygdomme eller andreting som gør dem ude af stand til at tage sig af sig selv, demens, parkinsons sygdom, Alzheimers sygdom eller fremskreden kræftsygdom, personer, der ligger i sengen, det kan være fx. efter slagtilfælde, ulykker osv.I ovenstående tilfælde har disse personer behov for specialpleje døgnet rundt af kvalificeret sundhedsfaglig personale personale som sygeplejerske, sosu assistenter og sosu hjælper.

Står du i en situation hvor du har brug for privat hjemmehjælp? tøv ikke med at kontakte U.M. Service, de har hjertet på rette sted og varme hænder, og står klar til at hjælpe med lige det du har brug for…