artikel

Sådan genkender og bekæmper du mår på loftet

Mår på loftet er et mareridt på lige fod med rotter, mus eller flagermus. Det er nemlig et skadedyr, som larmer rigtig meget og også efterlader ildelugtende ekstrementer. I denne artikel har vi fokus på de typiske tegn på mår på loftet og hvad du kan gøre for at slippe af med dem.

Typiske tegn på mår

Når du har besøg af mår, er der nogle gener, du vil opdage:

  • Mår er nataktive, så du vil uden tvivl lægge mærke til en natlig buldren af små dyrepoter, der bevæger sig i en glidende bevægelse. Disse lyde vil ofte komme i forbindelse med dyreskrig fra bl.a. fugle og små gnavere, som du senere vil finde døde og halvspiste rundt omkring på loftet.
  • Mår bygger reder i især isoleringsmateriale, så hvis du har besøg af mår, vil du uden tvivl finde oprodet isoleringsmateriale på loftet.
  • Mår er også kendt for at være ildelugtende gæster, så du vil bemærke lugten af urin og ekskrementer. Du vil også kunne finde nogle afgrænsede ”latrinområder”, hvor der ligger 8-10 cm lange, 1-2 cm tykke ekskrementer. De ender i en spids, og de vil ofte indeholde rester af smådyr.
  • Mår bevæger sig meget rundt, bl.a. for at finde føde, så den kommer meget ind og ud af loftet. Du vil derfor lægge mærke til poteaftryk på husmure, nedløbsrør, i mudder og i sne. Mårens poter er ca. på størrelse med en kats, men de er generelt mere aflange og har markant tydeligere kløer.

Bekæmpelse af mår på loftet

Hvis det viser sig, at du har besøg af en mår på loftet, bør du handle hurtigt. Jo længere tid måren har til at indrette sig, jo sværere er det for dig at slippe af med den. Hvis den først får unger, så er det faktisk helt umuligt at komme af med den uden at ty til drastiske midler, f.eks. aflivning eller andre former for eliminering – og så skal du også tage dig af ungerne, som formodentlig befinder sig i en rede bygget af din gamle isolering.

Den mest effektive – og mindst tidskrævende – metode for dig er at investere i Gnaversirenen. Det er et ultralydsapparat, som du blot stiller op på loftet og sætter i en stikkontakt. Dette apparat udsender en højfrekvent lyd, som stresser måren og sender den på flugt, helt uden at hverken du eller din hund eller kat kan høre det. Det er en meget lille investering for at slippe af med måren – og naturligvis også holde mår ude fremover.